Την πρόθεση της κυβέρνησης να στηρίξει τις συνεταιριστικές τράπεζες εξέφρασε ο υπουργός Οικονομίας Γιώργος Σταθάκης σε συνάντηση που είχε με το προεδρείο της ΟΤΟΕ.

Κατά τη συνάντηση συζητήθηκαν τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια, τα προβλήματα ρευστότητας και η ανάγκη ανακεφαλαιοποίησης των μη συστημικών τραπεζών.

Οι εκπρόσωποι της ΟΤΟΕ, ανέπτυξαν τις θέσεις τους στον υπουργό Οικονομίας (για το ρόλο των τραπεζών και των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης), την ανάγκη προστασίας της εργασίας και αντιμετώπισης της ανεργίας και αναφέρθηκαν στις εκκρεμότητες που υπάρχουν με τους εργαζόμενους που απολύθηκαν από τις συνεταιριστικές τράπεζες που έκλεισαν, ζητώντας, ταυτόχρονα, τις θέσεις της κυβέρνησης για τις συνεταιριστικές τράπεζες που λειτουργούν.

Ο κ. Σταθάκης, αναφέρθηκε στην προσπάθεια της κυβέρνησης να αξιοποιήσει και να βελτιώσει νομοθετικά και θεσμικά εργαλεία, που υπάρχουν για την αναδιάρθρωση των κόκκινων δανείων, τη συντόμευση του χρόνου εκδίκασης εκκρεμών υποθέσεων, την προστασία του ελάχιστου εγγυημένου εισοδήματος, ως προς την αποπληρωμή των δανείων, τη δημιουργία μηχανισμού διαμεσολάβησης, μεταξύ τραπεζών - δανειοληπτών, την αλλαγή στον πτωχευτικό κώδικα κ.α.

Τέλος, αναφέρθηκε στη δημιουργία αναπτυξιακής τράπεζας, με μικρά κεφάλαια στην αρχή από το ΕΤΕΑΝ και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, τονίζοντας, ιδιαίτερα, ότι θα αξιοποιηθεί η γερμανική εμπειρία, που είναι πλούσια και ιδιαίτερα επιτυχής στο θέμα αυτό.