Σταθερά παραμένουν τα επιτόκια στην Τουρκία, σύμφωνα με απόφαση της Κεντρικής Τράπεζας.
 
 Έτσι, το επιτόκιο διατραπεζικού δανεισμού overnight παραμένει στο 10,75%. Το εβδομαδιαίο επιτόκιο δανεισμού παραμένει, επίσης, στο 7,5%, ενώ το βασικό επιτόκιο δανεισμού στο 7,25%.

 Η σταθερή νομισματική πολιτική έχει ως στόχο τον αποτελεσματικό έλεγχο της πορείας του πληθωρισμού, με εξαίρεση τις τιμές στην ενέργεια και τα προϊόντα διατροφής.

Υπό το σκεπτικό αυτό, οι μελλοντικές αποφάσεις της Κεντρικής Τράπεζας για την πορεία των επιτοκίων εξαρτώνται ουσιαστικά από την πορεία του πληθωρισμού στην τουρκική οικονομία.