Ως αντιπρόεδρος του διοικητικού συμβουλίου του Διαχειριστή Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) εξελέγη ο Ιωάννης Μάργαρης κατά τη σημερινή συνεδρίαση του ΔΣ.

Επίσης κατά την ίδια συνεδρίαση εξελέγη ο Χρήστος Σπίγκος ως αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος.  

Μετά τα παραπάνω, όπως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση, το διοικητικό συμβούλιο συγκροτήθηκε σε σώμα ως εξής:

1. Χατζηαργυρίου Νικόλαος, Καθηγητής Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών ΕΜΠ,Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου και Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
2. Μάργαρης Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός,Αντιπρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου (Εκτελεστικό Μέλος),
3. Σπίγκος Χρήστος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος και Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος (Εκτελεστικό Μέλος),
4. Δημητρίου Βασίλειος, Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
5. Διαμαντής Στέφανος, Μηχανολόγος-Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
6. Κομνηνός Κωνσταντίνος, Μηχανολόγος Μηχανικός, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος),
7. Μασούρας Κωνσταντίνος, Εκπρόσωπος των Εργαζομένων, Σύμβουλος (μη Εκτελεστικό Μέλος). 

H θητεία των έξι μελών του Δ.Σ. λήγει στις 20 Απριλίου του 2018. Η θητεία του μέλους του Δ.Σ. - εκπροσώπου των εργαζομένων λήγει στις 28.5.2016.