Νέα υποχώρηση κατά 1,6% κατέγραψε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης στην Τουρκία, τον Μάιο, και διαμορφώθηκε στο 64,29% έναντι 65,35% τον Απρίλιο. 

Τον Μάρτιο, ο δείκτης αυτός είχε πέσει στο 64,4%, το χαμηλότερο ποσοστό από το 200, ενώ τα νοικοκυριά στην Τουρκία, τον Μάιο, εμφανίζονταν απαισιόδοξα για τη βελτίωση των οικονομικών τους. 

Παράλληλα, οι Τούρκοι καταναλωτές ανησυχούν για την πορεία της ανεργίας, ενώ οι επιχειρήσεις και οι έμποροι ανησυχούν για το επίπεδο της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών.