Η ζήτηση ήταν ο μοχλός ανάπτυξης της γερμανικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο, σύμφωνα με τα στοιχεία της ομοσπονδιακής στατιστικής υπηρεσίας.

Τα εποχικά προσαρμοσμένα στοιχεία επιβεβαίωσαν τις αρχικές εκτιμήσεις που μιλούσαν για επιβράδυνση της οικονομικής ανάπτυξης στο 0,3% σε τριμηνιαία βάση την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου έναντι ανάπτυξης 0,7% το τέταρτο τρίμηνο του 2014.

Τα στοιχεία ήταν πιο αδύναμα σε σχέση με τη Γαλλία, όπου η οικονομία αναπτύχθηκε με ρυθμό 0,6% σε τριμηνιαία βάση αλλά και απογοητευτικά συγκριτικά με το σύνολο της ευρωζώνης, όπου ο ρυθμός αύξησης του ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 0,4%.