Οφειλές ύψους 3,8 δισ. ευρώ προς τα ασφαλιστικά ταμεία ρύθμισαν μέχρι σήμερα 170.510 οφειλέτες, και έχουν εισπραχθεί 123,9 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του υπουργείου Εργασίας από τις 170.510 αποφάσεις ρύθμισης οι 25.867 αφορούν αιτήσεις για υπαγωγή στη ρύθμιση που υποβλήθηκαν μέσω διαδικτύου με χρήση της ηλεκτρονικής εφαρμογής «Ρύθμιση οφειλών» (έναρξη λειτουργίας της ηλεκτρονικής εφαρμογής: 8/4/2015).

Από το σύνολο των 170.510 αποφάσεων ρύθμισης που εκδόθηκαν, ποσοστό 7,82% (11.524 οφειλέτες του ΙΚΑ-ΕΤΑΜ και του ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 455.550.131 ευρώ και 1.805 οφειλέτες του ΟΑΕΕ που δεν έχουν ενταχθεί στο ΚΕΑΟ με ποσό οφειλής 15.294.168,02 ευρώ) αφορά οφειλέτες που απώλεσαν παλαιότερες ρυθμίσεις και εντάχθηκαν στο νέο σχήμα ρύθμισης του Ν.4321/2015, ενώ το υπόλοιπο 92,18% αφορά οφειλέτες οι οποίοι δεν είχαν παλαιότερες ενεργές ρυθμίσεις.