Η ενισχυόμενη οικονομική ανάπτυξη της Ισπανίας συνεχίζει να υποστηρίζει την συρρίκνωση του δημοσιονομικού ελλείμματος, αλλά το υψηλό ποσοστό του δημόσιου χρέους μάλλον δεν θα σταθεροποιηθεί πριν το 2016, ανέφερε η Moody’s στην ετήσια ανάλυσή της για την Ισπανία που δημοσιεύθηκε σήμερα.

Σύμφωνα με τον διεθνή οίκο, οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις βοήθησαν την Ισπανία να ενισχύσει τους θεσμούς, το τραπεζικό σύστημα και την αγορά εργασίας.

Ο οίκος αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη της χώρας θα συνεχίσει να ανακάμπτει φέτος και τον επόμενο χρόνο, κυρίως χάρη στην εγχώρια ζήτηση, προβλέποντας ρυθμούς ανάπτυξης 2,7% και 2,2% για το 2015 και το 2016 αντίστοιχα.

Η ιδιωτική κατανάλωση και οι επενδύσεις αναμένεται να αποδειχθούν και πάλι ο βασικός μοχλός ανάπτυξης, χάρη στη βελτιωμένη εμπιστοσύνη, τις καλύτερες χρηματοδοτικές συνθήκες και τις βελτιώσεις στην αγορά εργασίας, ανέφερε η έκθεση.

Παράλληλα, αναμένει ότι το δημοσιονομικό έλλειμμα της Ισπανίας θα μειωθεί τα επόμενα χρόνια καθώς η οικονομική ανάπτυξη ενισχύει τα δημόσια έσοδα. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Moody’s, το έλλειμμα θα υποχωρήσει στο 4,5% και το 3,5% του ΑΕΠ το 2015 και το 2016, αντίστοιχα.

Ωστόσο, τα υψηλά επίπεδα χρέους συνεχίζουν να αποτελούν επιβαρυντικό παράγοντα για την πιστοληπτική αξιολόγηση, παρά τις βελτιωμένες τάσεις που εμφανίζουν τα οικονομικά, τα δημοσιονομικά και τα χρηματοοικονομικά στοιχεία. Σύμφωνα με το βασικό σενάριο του οίκου, το ποσοστό του χρέους θα κορυφωθεί το 2016 ξεπερνώντας το 100% του ΑΕΠ και θα σταθεροποιηθεί κατά τη διάρκεια του 2018, υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συνεχής οικονομική ανάκαμψη και δημοσιονομική σταθεροποίηση.

Το ρευστό πολιτικό περιβάλλον αποτελεί ως ένα βαθμό στοιχείο αβεβαιότητας ως προς την κατεύθυνση της πολιτικής τα επόμενα χρόνι, ενώ ο οίκος δεν προβλέπει μετά τις εθνικές εκλογές μια αλλαγή στην οικονομική πολιτική που θα μπορούσε να προκαλέσει αναταραχή, ίσως είναι πιο δύσκολο να περάσουν νόμοι όταν αναλάβει η επόμενη κυβέρνηση.

Υπό αυτή την έννοια, υπάρχει ο κίνδυνος να επιβραδυνθεί η δυναμική των μεταρρυθμίσεων που παρατηρείται με την σημερινή διακυβέρνηση.