Σταθεροποιείται η κατάσταση στο μέτωπο των καταθέσεων, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες, οι εκροές των καταθέσεων έχουν περιοριστεί σημαντικά. Μάλιστα στις αρχές τις εβδομάδας παρατηρήθηκαν και περιορισμένες εισροές.

Λόγω αυτών των εξελίξεων, περιορίζεται η ανάγκη για αύξηση του ELA. Έτσι, σύμφωνα με πληροφορίες, η Τράπεζα της Ελλάδος δεν ζήτησε από την ΕΚΤ να αυξηθεί το ανώτατο όριο δανεισμού των ελληνικών τραπεζών από τα 80,2 δισ. ευρώ

Παρόλα αυτά, η κατάσταση παραμένει οριακή καθώς από το Νοέμβριο έως και το τέλος Απριλίου οι καταθέσεις έχουν μειωθεί κατά περίπου 25 δισ. ευρώ. 

Συγκεκριμένα από τα 164,4 δισ. ευρώ έχουν υποχωρήσει στα 138,5 δισ. ευρώ στο τέλος του πρώτου τετραμήνου. 

Προκειμένου να αντισταθμιστεί η απώλεια αυτή οι ελληνικές τράπεζες αύξησαν σημαντικά την εξάρτηση τους από τους μηχανισμούς χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας

Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της ΤτΕ ο δανεισμός των ελληνικών τραπεζών μέσω του ELA είχε φθάσει στο τέλος Απριλίου τα 74,3 δισ. ευρώ. Επιπροσθέτως απευθείας από την ΕΚΤ στο ίδιο διάστημα οι ελληνικές τράπεζες είχαν αντλήσει άλλα 38,4 δισ. ευρώ. Επομένως η συνολική τους εξάρτηση από το ευρωσύστημα ήταν στα 112,7 δισ. ευρώ.

Για να μπορέσουν οι τράπεζες να δανειστούν το ποσό αυτό είναι αναγκασμένες να προσφέρουν στην ΕΚΤ και την ΤτΕ εγγυήσεις (τα επονομαζόμενα collaterals).

Το ζήτημα των εγγυήσεων αποτελεί σημείο αιχμής καθώς αρκετά μέλη της ΕΚΤ ζητούν να γίνει πιο αυστηρό το πλαίσιο, με αποτέλεσμα να μειωθεί η δυνατότητα άντλησης πρόσθετων κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες μέσω του μηχανισμού ELA. Μέχρι στιγμής το διοικητικό συμβούλιο έχει αποκρούσει τα συγκεκριμένα αιτήματα τα οποία προέρχονται κατά κύριο λόγο από την Γερμανία.

Ωστόσο ο κίνδυνος να καμφθούν οι αντιστάσεις αυτές στο μέλλον είναι ορατός. Σε κάθε περίπτωση όμως εκτιμάται ότι ακόμη και με αλλαγή του πλαισίου που διέπει τις εγγυήσεις οι ελληνικές τράπεζες διαθέτουν επαρκή απόθεμα. Στο τέλος Απριλίου οι τράπεζες είχαν καταθέσεις εγγυήσεις ονομαστικής αξίας 145 δισ. ευρώ για την χρηματοδότηση τους από τον ELA, και άλλα 40 δις.ευρω (ομόλογα του EFSFF). για την χρηματοδότηση από την ΕΚΤ.