Μειώθηκαν οι αποδόσεις των ελληνικών ομολόγων, στην προοπτική μιας συμφωνίας ανάμεσα στην Ελλάδα και τους πιστωτές της.

Οι αποδόσεις των δεκαετών ελληνικών ομολόγων μειώθηκαν κατά 42 μονάδες βάσης και έπεσαν σε χαμηλό ημέρας 11,49%.

Παράλληλα, το ευρώ σημείωσε αύξηση της ισοτιμίας του έναντι του δολαρίου, στο 1,087 δολάριο.