Κατά 13% αυξήθηκε η επιβατική κίνηση της Aegean Airlines το α' τρίμηνο του 2015.

Ειδικότερα, η κίνηση έφτασε τους 1,8 εκατομμύρια επιβάτες έναντι του πρώτου τριμήνου του 2014, που ήταν 1,6 εκατομμύρια επιβάτες.

Σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα του πρώτου τριμήνου για το 2015, η αύξηση της κίνησης στο δίκτυο εξωτερικού ανήλθε σε 22%, προερχόμενη, κυρίως, από την κύρια βάση της Αθήνας, όπου η συνολική κίνηση αυξήθηκε κατά 26%. Στο δίκτυο εσωτερικού η εταιρεία μετέφερε 7% περισσότερους επιβάτες.

Οι καθαρές ζημιές μετά από φόρους ανήλθαν σε 8,3 εκατ. ευρώ, στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2014, καθώς η μείωση του μέσου ναύλου, οι αυξημένες πτήσεις εξωτερικού την εποχικά αδύναμη περίοδο και η ενδυνάμωση του δολαρίου, αντιστάθμισαν τις ωφέλειες από τη μείωση του κόστους καυσίμου, αλλά και τη βελτίωση παραγωγικότητας και κόστους ανά μονάδα που απορρέουν από οικονομίες κλίμακας.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα διαμορφώθηκαν σε 238 εκατ. ευρώ, συμπεριλαμβάνονται επενδύσεις σε εταιρικά ομόλογα ύψους 10,4 εκατ. ευρώ.

Ο διευθύνων σύμβουλος Δημήτρης Γερογιάννης με δήλωσή του αναφέρεται στις επενδύσεις της εταιρείας, στην περαιτέρω ανάπτυξη του δικτύου, στη συνεπή προσπάθεια στήριξης του κόμβου της Αθήνας, 10 νέοι προορισμοί το χειμώνα, στην ανάπτυξη της συνολικής διεθνούς κίνησης, παρά τους χαμηλούς ναύλους και επισημαίνει πως «η επόμενη περίοδος Ιουνίου-Οκτωβρίου, λόγω της εποχικότητας της ζήτησης, είναι κρίσιμη για την οικονομική αξιολόγηση της απόδοσης της επένδυσή μας για το 2015».