Πρόσθετη ρευστότητα 40 δισ. ευρώ έχουν τη δυνατότητα να αντλήσουν οι ελληνικές τράπεζες μέσω του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας (ELA).

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι τέσσερις συστημικές τράπεζες (Εθνική, Πειραιώς, Αlpha Bank και Eurobank) με αφορμή την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων του πρώτου τριμήνου 2015, οι εγγυήσεις που διαθέτουν επαρκούν για να αντλήσουν από την ΕΚΤ, αν χρειαστούν, 40 με 42 δισ. ευρώ, επιπλέον των περίπου 80,2 δισ. ευρώ που ήδη έχουν αντλήσει.

Ειδικότερα, η Εθνική έχει τη δυνατότητα εφόσον χρειαστεί να αντλήσει επιπλέον ρευστότητα 12 δισ. ευρώ, η Αlpha Bank 8 δισ. ευρώ (6 δισ. ευρώ και πρόσθετα 2 δισ. ευρώ υπό προϋποθέσεις), η Πειραιώς 12 δισ. ευρώ και η Εurobank 10 δισ. ευρώ (8 δισ. ευρώ + 2 δισ. υπό προϋποθέσεις).

Όπως διευκρίνισαν οι εκπρόσωποι των τραπεζών στη διάρκεια των τηλεδιασκέψεων με αναλυτές, οι υπολογισμοί για την πρόσθετη ρευστότητα που μπορούν να αντλήσουν από τον ΕLA (στην περίπτωση που συνεχιστεί για παράδειγμα η εκροή καταθέσεων) έχουν γίνει με το υφιστάμενο «κούρεμα» που επιβάλει η ΕΚΤ στις εγγυήσεις που οι ίδιες προσκομίζουν.

Το κούρεμα αυτό, όπως εξήγησαν, κυμαίνεται μεταξύ 25% και 30% κατά μέσον όρο επί της ονομαστικής αξίας των ενεχύρων (εγγυήσεων) που προσφέρουν.