Συνεχίστηκε και το Απρίλιο η εκροή των καταθέσεων, με αποτέλεσμα το συνολικό απόθεμα επιχειρήσεων και νοικοκυριών να υποχωρήσει στο τέλος Απριλίου στα 133,6 δισ.ευρω από 138,6 δισ.ευρω που ήταν στο τέλος Μαρτίου.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος από τον Νοέμβριο οπότε ξεκίνησε ουσιαστικά και η προεκλογική περίοδος στη χώρα, οι καταθέσεις επιχειρήσεων και νοικοκυριών έχουν μειωθεί κατά περίπου 30,7 δισ.ευρω. (από 164,3 δισ.ευρω που ήταν στο τέλος Απριλίου).

Σύμφωνα με τα ίδια στοιχεία οι καταθέσεις της γενικής κυβέρνησης στις τράπεζες μειώθηκα στα 9 δισ.ευρω από 10,5 δισ.ευρω το Μάιο.

Επισημαίνεται ότι μετά και τη νέα μείωση τους οι καταθέσεις ιδιωτών έχουν υποχωρήσει στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων 11 ετών (Σεπτέμβριος 2004).