Ύφεση 0,7% κατέγραψε η αμερικανική οικονομία το α' τρίμηνο του 2015, όπως έδειξαν τα αναθεωρημένα στοιχεία.

Αρχικά, η συρρίκνωση είχε εκτιμηθεί στο 0,2%, ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μια μείωση του αμερικανικού ΑΕΠ κατά 1%.

Η αύξηση της καταναλωτικής δαπάνης, που αποτελεί την ατμομηχανή της ανάπτυξης στις ΗΠΑ, αναθεωρήθηκε ελαφρώς στο 1,8%.

Οι εξαγωγές υποχώρησαν κατά 7,6% το πρώτο τρίμηνο, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 5,6%.