Το 10% του Χρηματιστήριου της Κωνσταντινούπολης (Borsa Instabul) προτίθεται να εξαγοράσει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης

Η πλειοψηφία του μετοχικού πακέτου του συγκεκριμένου χρηματιστηρίου ελέγχεται από την τουρκική κυβέρνηση, ενώ η ΕΤΑΑ, με την κίνηση αυτή, σκοπεύει να έχει ενεργό ρόλο στην αναδιοργάνωση της τουρκικής κεφαλαιακής αγοράς. 

Για την υλοποίηση του εγχειρήματος έχει υπογραφεί ένα πλαίσιο προκαταρτικής συμφωνίας, ενώ η κύρια πρόκληση εντοπίζεται στη διαφοροποίηση της ροής επενδυτικών κεφαλαίων στην τουρκική οικονομία, με έμφαση στη χρηματιστηριακή διάσταση.