Τη δύσκολη πρόσβαση σε χρηματοδότηση για τις ελληνικές επιχειρήσεις διαπιστώνει έκθεση της ΕΚΤ, παρά την γενικότερη βελτίωση που εμφανίζει η διαθεσιμότητα πίστεως στην ευρωζώνη.

Στην εξαμηνιαία έρευνα των συνθηκών δανεισμού που πραγματοποιεί η ΕΚΤ, γίνονται εμφανείς οι έντονες διαφορές μεταξύ των εύπορων και των φτωχών χωρών της ευρωζώνης. Συγκεκριμένα, εταιρίες στην Ισπανία και τη Γερμανία μπορούν ευκολότερα πλέον να δανείζονται χρήματα σε αντίθεση με τις ελληνικές. 

Σην έκθεση καταγράφεται η δραματική κατάσταση που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις, οι οποίες έχουν συντριπτικά μειωμένους τζίρους και δεν έχουν καμία πρόσβαση σε δανεισμό από τράπεζες. Είναι χαρακτηριστικό ότι στη χώρα μας, σχεδόν το 30% των εταιριών δήλωσε ότι αντιπμετωπίζει δυσκολίες στην εξασφάλιση χρηματοδότησης.

Ειδικότερα, την ώρα που το 29% των μικρών επιχειρήσεων στην Γερμανία και το 11% στην Ισπανία εμφάνισαν υψηλότερο τζίρο τον Μάρτιο του 2015, στην Ελλάδα το 18% των επιχειρήσεων είδαν πτώση του κύκλου εργασιών τους. Στην Ιταλία, το 12% των επιχειρήσεων εμφάνισε πτώση του τζίρου.