Συνολικά 101,73  εκατ. ευρώ έχει εισπράξει η Αυστρία από την Ελλάδα σε τόκους μέχρι τα τέλη του 2014 για τη συμμετοχή της Βιέννης στο πρώτο πακέτο διάσωσης.

Σύμφωνα με στοιχεία του Αυστριακού υπουργείου Οικονομικών, τράπεζες, όπως και πολλές τράπεζες άλλων χωρών, έχουν αποσυρθεί τα τελευταία χρόνια σε μεγάλο βαθμό από την Ελλάδα.

Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο οι αξιώσεις των ευρισκόμενων κατά πλειοψηφία σε αυστριακή ιδιοκτησία τραπεζών απέναντι στην Ελλάδα, ανέρχονταν στα τέλη του 2014 σε «μόλις» 153 εκατομμύρια ευρώ και, ως εκ τούτου, οι άμεσοι κίνδυνοι από ενδεχόμενη χρεοκοπία της Ελλάδας θα ήταν σχετικά μικροί, επισημαίνεται από την πλευρά της Αυστριακής Κεντρικής Τράπεζας.