Την αύξηση του ορίου του Μηχανισμού Έκτακτης Ρευστότητας για τις Ελληνικές τράπεζες κατά 500 εκατ. ευρώ αποφάσισε το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ που συνεδρίασε εκτάκτως σήμερα. 

Η αύξηση αυτή ανεβάζει το συνολικό όριο του ELA στα 80,7 δισ. ευρώ. 

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες το «μαξιλάρι ρευστότητας» για τις ελληνικές τράπεζες διαμορφώνεται περίπου στα 3 δισ. ευρώ. 

Στη συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου της ΕΚΤ όπου ελήφθησαν και οι σχετικές αποφάσεις, συζητήθηκε το θέμα των εγγυήσεων που θέτουν οι ελληνικές τράπεζες, προκειμένου να χρηματοδοτηθούν απο το Μηχανισμό, χωρίς, όμως, να ληφθεί κάποια απόφαση.

Το όλο θέμα αναμένεται να επανεξεταστεί, ως είθισται, την επόμενη εβδομάδα.