Την τρίτη θέση στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) κατέχει η Βουλγαρία σχετικά με τη διεξαγωγή ερευνών για την πορεία διαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων, με την ίδρυση ειδικού γραφείου καταπολέμησης της διαφθοράς (OLAF). 

Την πρώτη θέση κατέχει η Ρουμανία με 36 υποθέσεις, ενώ ακολουθεί η Ουγγαρία με 13 υποθέσεις και η Βουλγαρία με 11. 

Οι υποθέσεις που αφορούν τη Βουλγαρία, σε ποσοστό 55% έχουν εκδικαστεί και έχουν επιβληθεί ποινές για κακοδιαχείριση των ευρωπαϊκών κονδυλίων. 

Στη Βουλγαρία, το μεγαλύτερο ποσοστό κακοδιαχείρισης των ευρωπαϊκών κονδυλίων εντοπίστηκε στον ιδιωτικό τομέα.