Η ΔΕΗ ΑΕ ανακοίνωσε τη συγκρότηση σε σώμα του Διοικητικού Συμβουλίου της κατά 100% θυγατρικής της εταιρείας ΔΕΗ Ανανεώσιμες ΑΕ, ως ακολούθως:

- Παναγιωτάκης Εμμανουήλ, Πρόεδρος, (Μηχανολόγος - Ηλεκτρολόγος).

- Καμηλέρη Άννα, Αντιπρόεδρος, (Οικονομολόγος).

- Βερροιόπουλος Μιχαήλ, Διευθύνων Σύμβουλος, (Πολιτικός Μηχανικός).

- Βρότσης Φώτιος, Μέλος, (Μηχανολόγος- Μηχανικός).

- Βουγιουκαλάκης Γεώργιος, Μέλος, (Γεωλόγος).

- Μπλίκας Θεόδωρος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός).

- Μπούζας Σωτήριος, Μέλος, (Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός).

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, η θητεία του νέου Διοικητικού Συμβουλίου είναι τριετής.