Σχεδόν στάσιμη θα είναι το 2015 η ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, ακόμα κι αν κλείσει η συμφωνία με τους εταίρους, προειδοποιεί ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης.

Σε έκθεσή του για την Ελλάδα, ο ΟΟΣΑ «βλέπει» για φέτος ανάπτυξη μόλις 0,1% του ΑΕΠ και ανάπτυξη 2,3% για το 2016.

Την ίδια ώρα, σύμφωνα με την έκθεση, η ανεργία θα συνεχίσει να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα: 25,7% για φέτος και 24,7% την επόμενη χρονιά.

Ακόμη, ο ΟΟΣΑ προβλέπει έλλειμμα για τον προϋπολογισμό (3,4% φέτος και 2,8 το 2016) και ταυτόχρονα άλλη μια χρονιά αποπληθωρισμού (1,4%) την οποία θα διαδεχτεί αύξηση τιμάριθμου 0,3% για το 2016.

Όπως σημειώνεται στην έκθεση, οι επενδύσεις και η κατανάλωση υπονομεύονται από τη χειροτέρευση των συνθηκών σε ότι αφορά τις πιστώσεις και τη χαμηλή εμπιστοσύνη, ενώ τα οφέλη στην ανταγωνιστικότητα δεν θα είναι αρκετά για να δώσουν μεγάλη ώθηση στις εξαγωγές εξαιτίας της έλλειψης δομικών μεταρρυθμίσεων που θα περιορίσουν τους φραγμούς σε εμπόριο και επενδύσεις.

Για το 2016 η εκτίμηση του Οργανισμού είναι ότι η ανάκαμψη θα κερδίσει έδαφος. Οι εξαγωγές και ειδικά ο τουρισμός και οι επενδύσεις θα ωφεληθούν από τις μεταρρυθμίσεις και την ανάκαμψη στην Ευρωζώνη. Ο πληθωρισμός θα παραμείνει αρνητικός για το 2015 αντανακλώντας το μεγάλο πλεόνασμα δυναμικότητας αλλά θα κινηθεί με θετικό πρόσημο σταδιακά από το 2016.

Όσον αφορά στο χρέος, ο ΟΟΣΑ υποστηρίζει ότι το βάρος παραμένει πολύ υψηλό, στο 175% του ΑΕΠ. Αν και το κόστος εξυπηρέτησης είναι σχετικά μικρό οι πληρωμές που πρέπει να γίνουν βραχυπρόθεσμα αποτελούν ένα ρίσκο για την μακροοικονομική σταθερότητα. 

Η δημοσιονομική προσαρμογή, σημειώνουν, οδήγησε σε πρωτογενές πλεόνασμα 0,4% του ΑΕΠ το 2014 και έλλειμμα κάτω του 3,6% του ΑΕΠ.

Η περαιτέρω προσαρμογή αναμένεται να είναι μέτρια και να στοχεύει σε χαμηλά πρωτογενή πλεονάσματα, τονίζει η έκθεση. Οι μεταρρυθμίσεις που θα βελτιώσουν την δημόσια διοίκηση μπορούν να μετριάσουν το αντίκτυπο στην οικονομία και παράλληλα να συνεισφέρουν στην ανάπτυξη. Απαραίτητη κρίνεται και η φορολογική μεταρρύθμιση που θα περιορίσει τη φοροδιαφυγή και θα αυξήσει τα έσοδα. 

Σε άλλο σημείο της έκθεσης, αναφέρεται ότι η Ελλάδα δεν θα καταφέρει να αντιμετωπίσει το θέμα των κόκκινων δανείων και οι συνθήκες σε ότι αφορά τις πιστώσεις μπορεί να χειροτερέψουν, μειώνοντας τις επενδύσεις και την ανάκαμψη της κατανάλωσης. Σημαντικό μέρος των κόκκινων δανείων σημειώνει μπορεί να ανακτηθεί από τον ιδιωτικό τομέα, του οποίου η μόχλευση είναι σχετικά περιορισμένη. Ο εξορθολογισμός των διαδικασιών πλειστηριασμού και η υιοθέτηση εξωδικαστικού συμβιβασμού μπορεί να βοηθήσει στη διαχείριση του προβλήματος, προστίθεται.

Από την άλλη πλευρά, η μείωση των κανονιστικών διατάξεων στις βιομηχανία, ειδικά όσον αφορά την ενέργεια και τις μεταφορές, μπορεί να τονώσει την ανταγωνιστικότητα, τις εξαγωγές και τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Παράλληλα, το επιχειρηματικό κλίμα επίσης πρέπει να βελτιωθεί περαιτέρω.

Για το ασφαλιστικό, η έκθεση σημειώνει πως ένα καλύτερα σχεδιασμένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας μπορεί να βοηθήσει τους περισσότερο ευάλωτους και να κατανείμει καλύτερα τα βάρη. Ακόμη, καλύτερα σχεδιασμένο δίχτυ κοινωνικής προστασίας μπορεί να βοηθήσει τους περισσότερο ευάλωτους και να κατανείμει καλύτερα τα βάρη.