Σύμφωνα με εκτίμηση του διεθνή οίκου αξιολόγησης Fitch, η εξαγορά της τράπεζας Bank Asya δεν θα επιδράσει στον τραπεζικό τομέα της Τουρκίας. 

'Οπως εκτιμά ο Fitch

Ο τουρκικός τραπεζικός τομέας στο σύνολό του, αλλά και ειδικότερα οι (ισλαμικές) συμμετοχικές τράπεζες δεν θα επηρεαστούν σημαντικά από τη μεταβίβαση του ελέγχου της Asya Bank, στο ταμείο ασφάλειας καταθέσεων (TMSF).

O Fitch στηρίζει την εκτίμησή του στο μικρό μερίδιο της τράπεζας στην τουρκική αγορά, σε ποσοστό μικρότερο του 1%, με το γενικότερο σχόλιο του για την βιωσιμότητα του τουρκικού τραπεζικού τομέα παραμένει θετικό.