Μειώθηκε ο αριθμός των ανέργων στην Κύπρο σε ετήσια βάση.

Σύμφωνα με στοιχεία που έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα η Στατιστική Υπηρεσία Κύπρου οι άνεργοι μειώθηκαν κατά 4.096 πρόσωπα, κάτι που αποδίδεται κυρίως στους τομείς των κατασκευών (μείωση 1.224 ανέργων), των χρηματοπιστωτικών και ασφαλιστικών δραστηριοτήτων (μείωση 834), της μεταποίησης (μείωση 756), του εμπορίου (μείωση 722), της δημόσιας διοίκησης (μείωση 326), της εκπαίδευσης (μείωση 308) και στους νεοεισερχόμενους στην αγορά εργασίας (μείωση 537).

Την ίδια περίοδο, υπήρξε και αύξηση στην εγγεγραμμένη ανεργία στους τομείς των δραστηριοτήτων υπηρεσιών παροχής καταλύματος και υπηρεσιών εστίασης (αύξηση 404 ανέργων) και των μεταφορών (αύξηση 253).