Δάνειο 300 εκατ. δολαρίων για την ίδρυση μιας νέας συμμετοχικής ισλαμικής τράπεζας (Vakif Participation Bank), στην Τουρκία χορηγεί η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα (IDB). 

Το δάνειο θα χορηγηθεί προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις και χρηματοδοτήσεις, που απαιτεί η Ρυθμιστική Αρχή Τραπεζών (BBDK) στην Τουρκία, ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η νέα τράπεζα. 

Η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα χορηγεί το δάνειο στο πλαίσιο της πολιτικής της, προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο των τραπεζών της σε μουσουλμανικές χώρες. 

Οι ισλαμικές τράπεζες καλύπτουν ποσοστό 5% της συνολικής τραπεζικής αγοράς στην Τουρκία, ενώ η βούληση της γειτονικής χώρας είναι αυξήσει το ποσοστό αυτό στο 20% μέχρι το 2023.