Η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα (IDB) θα χορηγήσει δάνειο 300 εκατ. δολαρίων, για την ίδρυση νέας συμμετοχικής ισλαμικής τράπεζας (Vakif Participation Bank), στην Τουρκία.

Το δάνειο θα χορηγηθεί προκειμένου να εξασφαλιστούν οι απαραίτητες εγγυήσεις και χρηματοδοτήσεις, που απαιτεί η Ρυθμιστική Αρχή Τραπεζών (BBDK) στην Τουρκία, ώστε να ιδρυθεί και να λειτουργήσει η νέα τράπεζα.

Η Ισλαμική Αναπτυξιακή Τράπεζα χορηγεί το δάνειο στο πλαίσιο της πολιτικής της, προκειμένου να ενισχυθεί το δίκτυο των τραπεζών της σε μουσουλμανικές χώρες.