Η απόφαση της Ελλάδας να ομαδοποιήσει τις δόσεις προς το ΔΝΤ, αναδεικνύει ακραίες πιέσεις στην κρατική χρηματοδότηση, σημειώνει ο Fitch.

Όπως αναφέρει ο οίκος αξιολόγησης:

Η Ελλάδα έχει ενημερώσει το ΔΝΤ ότι σχεδιάζει να ομαδοποιήσει τις τέσσερις δόσεις, συνολικού ύψους 1,5 δισ. ευρώ, σε μία πληρωμή, για τις 30 Ιουνίου. Το ΔΝΤ δήλωσε ότι τα μέλη μπορούν να ζητήσουν την ομαδοποίηση των πληρωμών κεφαλαίου που λήγουν σε έναν ημερολογιακό μήνα «για να αντιμετωπίσουν την διοικητική δυσκολία της πραγματοποίησης πολλαπλών πληρωμών σε μικρό χρονικό διάστημα». 

«Οι αξιολογήσεις του Fitch αποτυπώνουν τον κίνδυνο της αθέτησης υποχρεώσεων προς ιδιώτες και όχι προς πιστωτές του δημοσίου τομέα, επομένως η καθυστέρηση πληρωμής του ΔΝΤ δεν αποτελεί ratings default», προσθέτει ο οίκος.

Ωστόσο, υπογραμμίζει ο Fitch, η ομαδοποίηση των πληρωμών του μήνα αποτυπώνει την πίεση που ασκεί η έλλειψη χρηματοδότησης, επίσημης ή από την αγορά, και οι σφιχτές συνθήκες ρευστότητας για τις ελληνικές τράπεζες. «Η πιστοληπτική μας αξιολόγηση CCC, δείχνει ότι μια αθέτηση υποχρεώσεων σε ομόλογα που κατέχουν ιδιώτες, είναι μια πραγματική δυνατότητα», αναφέρει.


TAGS