Για πρακτικές αθέμιτου ανταγωνισμού για μία περίοδο 11 ετών κατηγόρησαν οι αντιμονοπωλιακές ρυθμιστικές αρχές της Πορτογαλίας 15 τράπεζες.

Σύμφωνα με τις κατηγορίες, οι τράπεζες φέρεται να αντάλλασσαν αναμεταξύ τους πληροφορίες για δανειακά προϊόντα.

Οι ρυθμιστικές αρχές, ωστόσο, ανέφεραν πως οι κατηγορίες δεν καθορίζουν το τελικό αποτέλεσμα της έρευνας και ότι οι τράπεζες έχουν το χρονικό περιθώριο να προετοιμάσουν την υπεράσπισή τους.

Μεταξύ των τραπεζών είναι οι Caixa Geral de Depositos, Millennium BCP, Banco BPI, Novo Banco και Santander Totta, θυγατρική της ισπανικής Santander.