Θετική είναι η εικόνα στον τουριστικό κλάδο από τα μέχρι στιγμής στοιχεία.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε σήμερα η Ελληνική Στατιστική Αρχή το πρώτο τρίμηνο φέτος σημειώθηκε αύξηση κατά 23% στον τζίρο των ταξιδιωτικών πρακτορείων, των γραφείων οργανωμένων ταξιδιών και των υπηρεσιών κρατήσεων, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για τον κύκλο εργασιών στον τομέα των μεταφορών στη χώρα.

Ειδικότερα:

  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις χερσαίες μεταφορές καιμεταφορές μέσω αγωγών, παρουσίασε μείωση 3,9% το α΄ τρίμηνο 2015 σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του α΄ τριµήνου 2014, έναντι μείωσης 2,3% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014 προς το 2013.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις πλωτές μεταφορές, παρουσίασε μείωση 5,2% έναντι μείωσης 18,8% που σημειώθηκε πέρυσι.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις αεροπορικές μεταφορές, παρουσίασε αύξηση 3,1% έναντι αύξησης 0,5% που σημειώθηκε πέρυσι.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στην αποθήκευση και στις υποστηρικτικές προς τη μεταφορά δραστηριότητες, παρουσίασε αύξηση 9,6% έναντι αύξησης 6% που σημειώθηκε το 2014 προς το 2013.
  • Ο δείκτης κύκλου εργασιών στις δραστηριότητες των ταξιδιωτικών πρακτορείων, γραφείων οργανωμένων ταξιδιών, υπηρεσιών κρατήσεων και συναφείς δραστηριότητες, παρουσίασε αύξηση 23% έναντι αύξησης 11,3% που σημειώθηκε το 2014 προς το 2013.

Την ίδια ώρα αύξηση 6% σημείωσε ο δείκτης κύκλου εργασιών στον τομέα υπηρεσιών παροχής καταλύματος και εστίασης το α΄ τρίμηνο. 

Ο ίδιος δείκτης, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριµήνου 2014, παρουσίασε μείωση 29,9% έναντι μείωσης 19,2% που σημειώθηκε κατά τη σύγκριση της αντίστοιχης περιόδου το 2014, καταδεικνύοντας την έντονη εποχικότητα του κλάδου.

Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, ο συγκεκριμένος δείκτης αφορά τις ομάδες Ξενοδοχεία και παρόμοια καταλύματα, Καταλύματα διακοπών και άλλα καταλύματα σύντομης διαμονής, Χώρους κατασκήνωσης- εγκαταστάσεις για οχήματα αναψυχής και ρυμουλκούμενα οχήματα, 'Αλλα καταλύματα, ∆ραστηριότητες εστιατορίων και κινητών μονάδων εστίασης, Υπηρεσίες τροφοδοσίας για εκδηλώσεις και άλλες δραστηριότητες υπηρεσιών εστίασης και ∆ραστηριότητες παροχής ποτών.