Σε μια κρίσιμη χρονιά για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής, η ΙΚΕΑ και το ΙΚΕΑ Foundation δεσμεύτηκαν σε νέες επενδύσεις προκειμένου να επιταχυνθεί η μετάβαση σε μια οικονομία παραγωγής χαμηλότερων εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα αλλά και την ουσιαστική υποστήριξη των κοινοτήτων που διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο.

Η ΙΚΕΑ θα επενδύσει ποσό ύψους 600 εκατομμυρίων ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και το ΙΚΕΑ Foundation δεσμεύτηκε να χρηματοδοτήσει με 400 εκατομμύρια ευρώ, τις κοινότητες που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από την κλιματική αλλαγή. Οι ανακοινώσεις συμπίπτουν με την καθοριστική συνάντηση στη Βόννη, όπου οι κυβερνήσεις ετοιμάζουν μια παγκόσμια συμφωνία για τη κλιματική αλλαγή, που θα αποτελέσει και το αντικείμενο της διαπραγμάτευσης στη συνάντηση των COP21, τον Δεκέμβριο στο Παρίσι. 

Η ΙΚΕΑ- Η δέσμευση για τα 600 εκ ευρώ σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, αποτελεί συνέχεια των επενδύσεων ύψους 1.5 δισ. ευρώ που ήδη έχουν γίνει στην αιολική και ηλιακή ενέργεια από το 2009. Η εταιρεία είναι σε καλό δρόμο εφόσον παράγει τόση ανανεώσιμη ενέργεια όση καταναλώνει στα κτίρια της, καθώς έχει ήδη δεσμευτεί να διατηρεί και να εκμεταλλεύεται 314 ανεμογεννήτριες και να εγκαταστήσει 700.000 ηλιακούς συλλέκτες στα κτίρια της. Η πλειονότητα των νέων δεσμεύσεων της (500 εκ ευρώ) θα επενδυθεί στην παραγωγή αιολικής ενέργειας και περίπου 100 εκατ. ευρώ αναμένεται να επενδυθούν στον τομέα της ηλιακής ενέργειας, μέχρι το 2020. 

Ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΙΚΕΑ, Peter Agnefjäll δήλωσε: «Η αλλαγή του κλίματος είναι μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον κόσμο και χρειαζόμαστε τολμηρές δεσμεύσεις και δράσεις για την εξεύρεση λύσης.  Γι’ αυτό το λόγο έχουμε ήδη αρχίσει να μετατρέπουμε τις επιχειρήσεις μας, ώστε να  προσαρμοστούμε στις μελλοντικές εξελίξεις και να επιδράσουμε θετικά σε αυτές. Αυτό περιλαμβάνει τη χρήση 100% ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, επενδύοντας  στην αιολική και την ηλιακή ενέργεια, καθώς επίσης και τη μετατροπή όλων των προϊόντων μας για το φωτισμό, σε προσιτούς λαμπτήρες LED, βοηθώντας έτσι πολλά εκατομμύρια νοικοκυριά να ζήσουν μια πιο βιώσιμη ζωή στο σπίτι. 

Το ΙΚΕΑ Foundation - Με μια πολύχρονη δράση στη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών σε ορισμένες από τις πιο φτωχές κοινότητες του κόσμου, επίσης ανακοίνωσε τη δική του δέσμευση ύψους 400 εκατομμυρίων ευρώ μέχρι το 2020 για τη στήριξη των οικογενειών και των κοινοτήτων που έχουν επηρεαστεί από την κλιματική αλλαγή. 

Το IKEA Foundation χρηματοδοτεί προγράμματα για τη δημιουργία μακροπρόθεσμων ευκαιριών, για τα παιδιά που ζουν σε ορισμένες από τις πιο φτωχές κοινότητες του κόσμου. Το 2014 προσέφερε 104 εκατομμύρια ευρώ σε περισσότερα από 40 οργανισμούς, για προγράμματα προς όφελος των παιδιών σε 46 χώρες. Από το 2009, τα προγράμματα που χρηματοδοτούνται από το ΙΚΕΑ Foundation έχουν βοηθήσει περισσότερα από 178 εκατομμύρια παιδιά σε όλο τον κόσμο. Η νέα χρηματοδότηση θα βοηθήσει τις φτωχές κοινότητες να αναπτύξουν μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στις κλιματικές αλλαγές και να βελτιώσουν τη ζωή τους, υιοθετώντας τεχνολογίες ανανεώσιμων πηγών ενέργειας σε σπίτια, σχολεία και επιχειρήσεις.

Ο Per Heggenes Διευθύνων Σύμβουλος του ΙΚΕΑ Foundation δήλωσε:

Εργαζόμαστε για έναν κόσμο όπου τα παιδιά που ζουν υπό συνθήκες φτώχειας, θα έχουν περισσότερες ευκαιρίες να δημιουργήσουν ένα καλύτερο μέλλον για τους ίδιους και τις οικογένειές τους. Η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι ζωτικής σημασίας για την επίτευξη αυτού του στόχου.