Του Παναγιώτη Παντελή - Φοροτεχνικού

Σε προηγούμενο άρθρο «Πώς φορολογούνται τα μπλοκάκια»  είχαμε αναφέρει ότι το εισόδημα ορισμένων επαγγελματιών φυσικών προσώπων που παρέχουν υπηρεσίες με έγγραφη σύμβαση παροχής Υπηρεσιών ή σύμβαση έργου φορολογούνται με την κλίμακα των μισθωτών και μάλιστα υποχρεωτικά εφόσον συντρέχουν αθροιστικά κάποιες προϋποθέσεις. 

Μια από τις προϋποθέσεις είναι και ότι δεν έχουν την εμπορική δραστηριότητα.

Αλλά τι σημαίνει εμπορική δραστηριότητα;

Ποιοι είναι αυτοί που την έχουν και ποιοι όχι;

Διαβάστε περισσότερα στο www.pantelisco.com