Τα μεγαλύτερα ποσοστά ανάπτυξης εμφάνισαν η Ρουμανία και η Δημοκρατία της Τσεχίας, έχουν τα μεγαλύτερα ποσοστά οικονομικής ανάπτυξης, εντός της ΕΕ, κατά το πρώτο τρίμηνο του 2015, σε σύγκριση με την αντίστοιχη περυσινή χρονική περίοδο, σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της Eurostat.

Το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ στις δύο χώρες, καταγράφεται στο 4,2%. Το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ στις 28 χώρες μέλη της ΕΕ είναι κατά μέσο όρο στο 1,5%, το πρώτο τρίμηνο του 2015, ενώ για τις χώρες της ευρωζώνης, το μέσο ποσοστό ανάπτυξης μειώνεται στο 1%

Το μειωμένο ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης στην ευρωζώνη, αποδίδεται στις συνέπειες από την έλλειψη οικονομικής ρευστότητας, αλλά και στην αρνητική πορεία μακροοικονομικών συντελεστών, όπως η αύξηση της ανεργίας, αλλά και η μείωση της αγοραστικής δύναμης. 

Στη διαμόρφωση του ΑΕΠ της Ρουμανίας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι τομείς του εμπορίου χονδρικής, η βιομηχανία, αλλά και οι τηλεπικοινωνίες.