Σημαντικά προβλήματα παρατηρούνται σήμερα στο Taxisnet, μετά το ξεκίνημα της διαδικασίας υποβολής φορολογικών δηλώσεων από τα Νομικά Πρόσωπα.

Οι φορολογούμενοι, οι εφορίες και οι λογιστές διαπιστώνουν ότι η ηλεκτρονική εφαρμογή δεν ανταποκρίνεται, με αποτέλεσμα να επικρατεί αλαλούμ. Σημειώνεται ότι καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή των δηλώσεων είναι η 30η Ιουνίου.

Οσον αφορά στα Νομικά Πρόσωπα, σύμφωνα με τη σχετική διάταξη για τα νομικά πρόσωπα και τις νομικές οντότητες με φορολογικό έτος από 01.01.2014 έως 31.12.2014 που θα υποβάλλουν την δήλωση φορολογίας εισοδήματος κατά την διάρκεια του Ιουνίου, έως την καταληκτική ημερομηνία (30η Ιουνίου), η καταβολή του φόρου γίνεται σε επτά (7) ισόποσες μηνιαίες δόσεις.

Η πρώτη καταβάλλεται με την υποβολή της δήλωσης (το αργότερο την επόμενη εργάσιμη της ημερομηνίας υποβολής) και οι υπόλοιπες έξι μέχρι την τελευταία ημέρα των επόμενων μηνών από την υποβολή της, ήτοι η δεύτερη δόση μέχρι τις 31.07.2015, η τρίτη δόση μέχρι τις 31.08.2015, κ.ο.κ., με την τελευταία δόση να καταβάλλεται μέχρι τις 31.12.2015, καθόσον η καταβολή του φόρου δεν μπορεί να εκτείνεται πέραν του ίδιου φορολογικού έτους.