Το ποσό των 2,95 δισ. ευρώ άντλησε το ελληνικό δημόσιο κατά την σημερινή δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης και εξάμηνης διάρκειας.

Το επιτόκιο διαμορφώθηκε στο 2,7%, για τα τρίμηνα και παρέμεινε αμετάβλητο σε σχέση με την προηγούμενη δημοπρασία, ενώ το ίδιο σταθερό στο 2,97% σε σχέση με την αμέσως προηγούμενη έκδοση, διατηρήθηκε και το επιτόκιο της εξάμηνης έκδοσης.

Αντλήθηκε το σύνολο του προσφερόμενου ποσού το οποίο υπερκάλυψε κατά 1,3 φορές το δημοπρατούμενο ποσό των 2,25 δις ευρώ όπως προκύπτει από τα στοιχεία που ανακοίνωσε το Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους.