Σύμφωνα με αναφορά της Goldman Sachs, η θετική εξέλιξη της αύξησης του ELA κατά 2,3 δισ. ευρώ από την ΕΚΤ προς τις ελληνικές τράπεζες είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση του συνολικού ποσού, ωστόσο η επίδρασή της στην γενικότερη οικονομία υποβαθμίζεται από τις συνεχείς εκροές καταθέσεων που έχουν αυξήσει την πίεση στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.

Αναλυτικά κάποια σημεία της έκθεσης:

Αύξηση της εκροής καταθέσεων τον Ιούνιο κατά 6,3 δισ. τον Απρίλιο 

Στοιχεία από την ΤτΕ στις 28 Μαΐου επιβεβαίωσαν ότι οι εκροές καταθέσεων αυξήθηκαν στα 6,3 δισ. τον Απρίλιο εν μέσω ενός περιβάλλοντος επιδείνωσης στο λιανεμπόριο, τις επιχειρήσεις και τη ρευστότητα του δημόσιου τομέα. Παλιότερα είχε επισημανθεί από την Goldman Sachs πως η αύξηση του ELA μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να μετρηθεί το επίπεδο των εκροών καταθέσεων. Η σταδιακή αύξηση του ορίου του ELA κατά 6,1 δισ. από τα τέλη Απριλίου (μαζί με τα 2,8 δισ., του Ιουνίου) υποδεικνύει ότι οι εκροές συνεχίστηκαν και αυξήθηκαν εκ νέου τις τελευταίες εβδομάδες. Η αύξηση αυτή είναι και η υψηλότερη από τον περασμένο Φεβρουάριο (τότε οι εκροές είχαν ξεπεράσει τα 89 δισ. ευρώ). Υποδεικνύει επίσης ότι από τα τέλη Νοεμβρίου , οι ελληνικές τράπεζες έχουν χάσει 43 δισ. ευρώ από εγχώριες καταθέσεις (23%), οδηγώντας σε μια αύξηση της αναλογίας δανείων προς καταθέσεις (LDR) από το 125% σε πάνω από 160%.

H καθυστέρηση πληρωμής του ΔΝΤ δεν έχει επιπτώσεις με σταθερά haircuts 

Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, σημειώνει η GS, η ΕΚΤ για ακόμα μια φορά άφησε αμετάβλητα τα discounts στα collateral που δεσμεύονται οι ελληνικές τράπεζες για να έχουν πρόσβαση στον ELA. Πολύ σημαντικό είναι ότι η καθυστέρηση πληρωμής του ΔΝΤ που αποφάσισε η ελληνική πλευρά, δεν επηρέασε τα haircuts, η συζήτηση για τα οποία ήταν στο επίκεντρο από τα τέλη Απριλίου. Το ζήτημα αυτό παραμένει κρίσιμο σε ό,τι αφορά το ενδεχόμενο τεχνικής χρεοκοπίας του ελληνικού κράτους. Η Goldman εκτιμά ότι οι 4 συστημικές τράπεζες αυτή τη στιγμή έχουν στην κατοχή τους 33 δισ. ευρώ τα οποία μπορούν να δοθούν ως εχέγγυα στον ELA, αλλά μια αύξηση 10% στο discount των ελληνικών εχέγγυων θα αντιστοιχεί σε μια μείωση κατά 8 δισ. ευρώ στο μαξιλάρι ρευστότητας.

Η ΕΚΤ συνιστά την μόνη πηγή αναχρηματοδότησης για τις ελληνικές τράπεζες

Η αύξηση του ELA κατά 6,1 δισ. από τα τέλη Απριλίου έχει σαν συνέπεια ότι η συνολική χρηματοδότηση του ευρωσυστήματος έχει ανέλθει στα 119 δισ. ευρώ (ή 30% των συνολικών assets), από τα 113 δισ. που είχε ανακοινώσει η ΤτΕ στα τέλη Απριλίου. Η τρέχουσα χρήση του ELA, αν χρησιμοποιηθεί πλήρως, θα μπορούσε να φτάσει στο 20% των assets των τραπεζών έναντι μηδέν που ήταν τον Δεκέμβριο του 2014 και του 28% του Δεκεμβρίου του 2012 (124 δισ. ευρώ).