Στους συγκεκριμένους κωδικούς γράφονται τα έξοδα που έχουμε πραγματοποιήσει για ιατρική, φαρμακευτική και νοσοκομειακή περίθαλψη, για να αναγνωριστεί η δαπάνη εφόσον υπάρχουν και τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν την δαπάνη είτε αυτά είναι από τα δημόσια είτε από ιδιωτικά νοσοκομεία, κλινικές κ.τ.λ.

Από την φετινή δήλωση τα ιατρικά έξοδα αναγνωρίζονται για όλους τους φορολογούμενους ανεξάρτητα από την κλίμακα που φορολογούνται (μισθωτούς, συνταξιούχους, επαγγελματίες).

Βέβαια για να αναγνωριστούν τα ιατρικά και φαρμακευτικά έξοδα και να έχουν την ελάφρυνση τα ποσά των εξόδων θα πρέπει να είναι μεγαλύτερα από το 5% του συνολικού εισοδήματος που φορολογείται με τις γενικές διατάξεις. Αν είναι λιγότερο του 5% δεν έχουμε καμία έκπτωση.

 

Διαβάστε περισσότερα στο pantelisco.com