Διπλασιάστηκαν οι εξαγωγές προϊόντων χάρτου από την Ελλάδα στην Πορτογαλία, κατά το πρώτο τρίμηνο 2015.

Σύμφωνα με στοιχεία της Κρατικής Στατιστικής Υπηρεσίας της Πορτογαλίας, οι ελληνικές εξαγωγές στην χώρα της Ιβηρικής κατά το πρώτο τρίμηνο του έτους αυξήθηκαν κατά 14,35%, ανερχόμενες στα 30,5 εκατ. ευρώ, όπως γνωστοποιεί ενημερωτικό έγγραφο της πρεσβείας της Ελλάδας στη Λισαβόνα (Γραφείο Οικονομικών και Εμπορικών Υποθέσεων).

Όπως αναφέρεται, αύξηση κατέγραψαν οι ελληνικές εξαγωγές και στους εξής κλάδους: Αγροτικά προϊόντα (+49%), ιχθυηρά (+28%), τρόφιμα (+73%), υφάσματα (+36%), χημικά (+16%), μηχανήματα και μηχανολογικός εξοπλισμός (+15%), οχήματα και υλικό μεταφορών (+13%), άλλα αγαθά μεταποιητικής βιομηχανίας (+70%).

Όμως, μεγαλύτερη αύξηση της τάξης του 24% κατέγραψαν οι πορτογαλικές εξαγωγές προς την Ελλάδα, χάρη στην αύξηση των εξαγωγών πετρελαιοειδών, αγροτικών προϊόντων, τροφίμων, μετάλλων και τεχνουργημάτων αυτών, προϊόντων ξυλείας, φαρμακευτικών προϊόντων, μηχανών, ενδυμάτων, κλπ.

Οι εξελίξεις αυτές είχαν ως αποτέλεσμα, παρά την αύξηση των ελληνικών εξαγωγών στην Πορτογαλία, την επιδείνωση του ελλείμματος στο διμερές ισοζύγιο εις βάρος της Ελλάδας στα 3 εκατ. ευρώ έναντι μόλις 340.000 ευρώ, το αντίστοιχο τρίμηνο του 2014.