Άρχισε σήμερα η καταβολή χρημάτων για την κάλυψη ενοικίου στο πλαίσιο του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» του υπουργείο Εργασίας.

Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται με 9, 25 εκατ. ευρώ και αφορά 1.073 ωφελούμενους για ανάγκες στέγασης και εργασιακής ένταξης.

Καλύπτει ποσά μέχρι 5.000 ευρώ ετησίως μόνο για στέγαση (περιλαμβάνει κάλυψη ενοικίου για ένα έτος, έξοδα επισκευής, δαπάνες οικοσκευής και βασικών αναγκών ένδυσης, υπηρεσιών κοινής ωφέλειας), δαπάνες κάλυψης καθημερινών αναγκών (σίτιση, μετακίνηση) και έως 11.000 ευρώ για στέγαση και επανένταξη που, εκτός από τα παραπάνω, περιλαμβάνει και την απόκτηση εργασιακής εμπειρίας, υποστήριξη δημιουργίας επιχείρησης/αυτοαπασχόλησης, επαγγελματική κατάρτιση.

Στη σχετική ανακοίνωση του υπουργείου Εργασίας, διευκρινίζεται ότι η κάλυψη ενοικίου του προγράμματος «Στέγαση και Επανένταξη» δεν έχει σχέση με το επίδομα ενοικίου από τον νόμο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης.