Στην υποβάθμιση των ελληνικών τραπεζών σε «CCC» προχώρησε ο οίκος αξιολόγησης Standard & Poor's.  

Σε συνέχεια της υποβάθμισης της ελληνικής οικονομίας στις 10 Ιουνίου, ο οίκος αξιολόγησης υποβάθμισε την Εθνική, την Alpha Bank, την Eurobank και την Τράπεζα Πειραιώς. 

Όπως αναφέρει ο οίκος, θέτει αρνητικές προοπτικές για τις ελληνικές τράπεζες, καθώς ενδέχεται να προχωρήσει σε νέα υποβάθμιση σε περίπτωση που επιβληθεί capital control.