Μεγάλη μείωση στο 1,7% αναμένεται να σημειώσει η ανάπτυξη της τουρκικής οικονομίας το πρώτο τρίμηνο του 2015, σύμφωνα με την άποψη οικονομολόγων σε έρευνα για την πορεία του τουρκικού ΑΕΠ. 

Η πρόβλεψη για το ποσοστό οικονομικής ανάπτυξης της Τουρκίας ήταν στο 4,8% το πρώτο τρίμηνο του 2014, ενώ μειώθηκε στο τέλος του χρόνου σε ποσοστό 2,9%.

Ωστόσο σύμφωνα με τους οικονομολόγους για τη φετινή χρονιά, η πορεία του τουρκικού ΑΕΠ αναμένεται να επηρεαστεί από την πολιτική σταθερότητα στη γειτονική χώρα, μετά το εκλογικό αποτέλεσμα της Κυριακής.