Στην πώληση της εταιρείας διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων International ΑΕΔΑΚ προχώρησε στις 09.06.2015 ο Όμιλος International Life, στην εταιρία παροχής επενδυτικών υπηρεσιών New Mellon ΑΕΠΕΥ

Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, η αποεπένδυση από τον κλάδο διαχείρισης αμοιβαίων κεφαλαίων εντάσσεται στο πλαίσιο της στρατηγικής της International Life, σύμφωνα με την οποία η εταιρία επικεντρώνεται στις ασφαλιστικές εργασίες που αποτελούν και τον κύριο τομέα δραστηριότητάς της. 

Η New Mellon ΑΕΠΕΥ, με την κίνηση αυτή στοχεύει, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, στην περαιτέρω ανάπτυξη των επενδυτικών προϊόντων της, που ήδη περιλαμβάνουν χαρτοφυλάκια επενδύσεων, αμοιβαία κεφάλαια επιχειρηματικών συμμετοχών, με την προσθήκη και ελληνικών αμοιβαίων κεφαλαίων.