Μία στις τρεις είναι οι πιθανότητες η Ελλάδα να εγκαταλείψει την ευρωζώνη εντός του 2015, σύμφωνα με έρευνα του πρακτορείου ειδήσεων Reuters σε δείγμα επενδυτών στην ευρωζώνη, ποσοστό υψηλότερο από αυτό που καταγραφόταν πριν από έναν μήνα.

Με βάση όσα είπαν οι traders ο μέσος όρος είναι το 30%, ωστόσο, ο ένας ανέφερε πως θεωρεί απόλυτα βέβαιο (100%) ότι η Ελλάδα θα εγκαταλείψει το ενιαίο νόμισμα μέσα στο έτος, ενώ ένας δεύτερος είπε πως το θεωρεί σχεδόν απόλυτα βέβαιο (99%).

Το ποσοστό που καταγράφηκε στην έρευνα είναι αρκετά υψηλότερο από εκείνο του περασμένου μήνα, που μόλις υπερέβαινε το 20%.

«Η Ελλάδα δεν έχει τίποτε να χάσει... φαίνεται ότι η μπάλα είναι στην περιοχή των πιστωτών, πρέπει να αναζητήσουν έναν συμβιβασμό που θα ωφελήσει την Ελλάδα», ανέφερε ένας χρηματομεσίτης.

Ακόμη, οι χρηματομεσίτες οι οποίοι συμμετείχαν στην έρευνα προέβλεψαν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διαθέσει 60 δισεκατομμύρια ευρώ στο πλαίσιο των στοχευμένων πράξεων πιο μακροπρόθεσμης αναχρηματοδότησης (ΣΠΠΜΑ) την Πέμπτη. Το ύψος των ΣΠΠΜΑ ανήλθε στα 97,8 δισεκατομμύρια ευρώ τον Μάρτιο.

Ο δανεισμός στην ευρωζώνη δεν συνέχισε να αυξάνεται τον Απρίλιο, όπως είχε συμβεί έναν μήνα νωρίτερα, παρότι η ΕΚΤ έθεσε σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα αγοράς κρατικών ομολόγων τον Μάρτιο.

Από την έρευνα προέκυψε επίσης η εκτίμηση των παραγόντων των ευρωπαϊκών χρηματαγορών πως οι τράπεζες της ευρωζώνης θα δανειστούν 90 δισ. ευρώ στο πλαίσιο των εβδομαδιαίων χορηγήσεων της ΕΚΤ, ποσό σχεδόν ίσο με τα 90,393 δισεκ. ευρώ τα οποία δανείστηκαν τα πιστωτικά ιδρύματα την περασμένη εβδομάδα.