Του φοροτεχνικού Παναγιώτη Παντελή

Αναμφισβήτητα ο σημαντικότερος πίνακας της φορολογικής δήλωσης.

Τα τεκμήρια (οι αντικειμενικές δαπάνες) όπως προσδιορίζει ο νόμος καθιερώθηκαν από το γεγονός ότι η φορολογική αρχή δεν είναι σε θέση να ελέγξει τα εισοδήματα για τα οποία ο καθένας μας μπορεί να φορολογηθεί.

Καθιερώνει, λοιπόν, για κάθε περιουσιακό στοιχείο που κατέχουμε ένα ποσό, το οποίο θεωρεί εισόδημα. 

Διαβάστε περισσότερα στο www.pantelisco.com