Τη ρύθμιση για τις ληξιπρόθεσμες οφειλές στη ΔΕΗ θα παρουσιάσει ο υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης Περιβάλλοντος και Ενέργειας Παναγιώτης Λαφαζάνης

Μαζί με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της ΔΕΗ Μανώλη Παναγιωτάκη, θα παρουσιάσουν το νέο πρόγραμμα που θα παρέχει περισσότερες δόσεις στους οφειλέτες, ανάλογα με το ιστορικό συνέπειας στην πληρωμή των λογαριασμών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία (Μαρτίου 2015) οι ληξιπρόθεσμες οφειλές προς τη ΔΕΗ ήταν 1,883 δισ, ευρώ , από 1,7 δισ. στο τέλος του 2014.