Έσοδα ύψους 1,3 δισ. ευρώ άντλησε ο ΟΔΔΗΧ (Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρήματος) από τη δημοπρασία εντόκων γραμματίων τρίμηνης διάρκειας, που διενεργήθηκε σήμερα για την αναχρηματοδότηση παλαιότερης έκδοσης.

Το μεσοσταθμικό επιτόκιο παρέμεινε στο 2,7%, όπως και στην προηγούμενη δημοπρασία.

Ο δείκτης κάλυψης διατηρήθηκε επίσης στο 1,3 δισ. ευρώ, ενώ στο ποσό περιλαμβάνονται και μη ανταγωνιστικές προσφορές ύψους 300 εκατ. ευρώ.