Σε νέα αύξηση του ορίου πρόσβασης στον Έκτακτο Μηχανισμό Παροχής Ρευστότητας στο τραπεζικό σύστημα (ELA) προχώρησε σήμερα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το όριο χρηματοδότησης αυξάνεται στα 84,1 δισ. ευρώ από 83 δισ. που ήταν μέχρι σήμερα.

Παράλληλα, η ΕΚΤ δεν έλαβε καμία νέα απόφαση σχετικά με το «κούρεμα» των εγγυήσεων (collaterals) των ελληνικών τραπεζών, παραπέμποντας το ζήτημα στη συνεδρίαση της επόμενης εβδομάδας.