Χαμόγελα έφερε στο σύνολο των φορολογουμένων η δημοσιοποίηση της πρόθεσης του υπουργείου Οικονομικών να παρατείνει το χρόνο υποβολής των φορολογικών δηλώσεων μέχρι τα τέλη του Ιουλίου. 

Ωστόσο, δεν έχει γνωστό αν θα ισχύσει τελικά η παράταση ή η υποβολή θα πρέπει να πραγματοποιηθεί τελικά κανονικά μέχρι τις 30 Ιουνίου. Κύκλοι, πάντως, του υπουργείου Οικονομικών υπογράμμισαν ότι κάτι τέτοιο θα βοηθούσε πολύ στην διαδικασία, καθώς, μέχρι το τέλος της προηγούμενης εβδομάδας μόνο 1.106.000  φορολογούμενοι είχαν υποβάλει την φορολογική τους δήλωση. 

Αρκετές, μάλιστα, δηλώσεις είχαν πολλά λάθη, τα οποία οφείλονταν σε άγνοια για τα καινούρια δεδομένα, τα οποία οι περισσότεροι δεν έχουν αφομοιώσει.

Η διαδικασία εξακολουθεί να τρέχει και οι φοροτεχνικοί επισημαίνουν τα σημεία- κλειδιά που θα πρέπει να προσέξουν οι φορολογούμενοι στην υποβολή προκειμένου να μην βρεθούν μπροστά σε δυσάρεστες εκπλήξεις:

  • Για την εξασφάλιση της έκπτωσης φόρου των 2.100 ευρώ, οι μισθωτοί και οι συνταξιούχοι, θα πρέπει να έχουν αποδείξεις που αντιστοιχούν σε ποσοστό 10% του δηλούμενου ατομικού εισοδήματος και μέχρι του ποσού των 10.500 ευρώ.
  • Οι φορολογούμενοι που έχουν κάνει έναρξη επιτηδεύματος οφείλουν να κάνουν δήλωση φορολογίας εισοδήματος. 
  • Προσοχή στην οποιαδήποτε αλλαγή οικογενειακής κατάστασης. Οποιαδήποτε αλλαγή θα πρέπει πρώτα να έχει δηλωθεί στο Μητρώο, για να υποβληθεί σωστά η δήλωση. Πριν από την επιβεβαίωση των στοιχείων της δήλωσής θα πρέπει ο φορολογούμενος να ενημερώσει το Μητρώο της ΔΟΥ για τη διακοπή της έγγαμης σχέσης.
  • Ως μισθός θεωρούνται οι κάθε είδους παροχές σε είδος άνω των 300 ευρώ που δίδονται από τον εργοδότη προς τον εργαζόμενο ή σε συγγενικό του πρόσωπο και ως εκ τούτου προστίθενται στο φορολογητέο εισόδημά του.
  • Οι φοροαπαλλαγές για τις ιατρικές δαπάνες, τα νοσήλια, τα φάρμακα και τις δωρεές άνω των 100 ευρώ ισχύουν φέτος για όλους τους φορολογουμένους και όχι μόνο για τους μισθωτούς και τους συνταξιούχους. Επιπρόσθετα, για ιατρικές δαπάνες και νοσοκομειακή περίθαλψη προβλέπεται έκπτωση φόρου 10% των εξόδων, εφόσον υπερβαίνουν το 5% του φορολογούμενου εισοδήματος.
  • Σε τρεις ίσες διμηνιαίες δόσεις γίνεται η καταβολή του φόρου εισοδήματος. Η πρώτη μέχρι τις 31 Ιουλίου 2015, η δεύτερη μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2015 και η τρίτη μέχρι τις 30 Νοεμβρίου 2015. Για εφάπαξ εξόφληση υπάρχει έκπτωση 2%.
  • Οι φορολογούμενοι που έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους είναι υποχρεωμένοι να δηλώσουν όλα τα εισοδήματά τους, πραγματικά ή τεκμαρτά, αυτοτελώς φορολογούμενα ή απαλλασσόμενα. Δεν υποχρεούνται σε υποβολή δήλωσης όσοι έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και δεν έχουν καθόλου εισοδήματα ούτε περιουσιακά στοιχεία. Από την υποχρέωση υποβολής δήλωσης, ωστόσο, δεν εξαιρούνται φοιτητές  και τα ενήλικα τέκνα ακόμα και εάν αυτά αναγνωρίζονται ως εξαρτώμενα μέλη του φορολογουμένου, εφόσον αποκτούν εισόδημα.