Στα 3 εκατ. κούνα υπολογίζεται η μείωση του ελλείμματος στον κρατικό προϋπολογισμό της Κροατίας, το πρώτο πεντάμηνο του 2015, σε σύγκριση με το επίπεδο του ελλείμματος το αντίστοιχο χρονικό διάστημα του 2014. 

Η μείωση του ελλείμματος του προϋπολογισμού αποδίδεται στη μείωση των δαπανών, αλλά και στην αύξηση των εσόδων, που έχουν ουσιαστικό ρόλο στην τάση ισοσκελισμού του προϋπολογισμού. 

Η μείωση του ελλείμματος στον κεντρικό προϋπολογισμό επηρεάζει επίσης θετικά τους μακροοικονομικούς δείκτες, αλλά και τονώνει την ανταγωνιστικότητα της χώρας.