Την κατάργηση των υπάρχοντων περιορισμών στην είσοδο κροατών εργαζομένων στην γερμανική αγορά εργασίας αποφάσισε να θέσει σε ισχύ από την 1η Ιουλίου η Γερμανία

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε πως οι κροατικές εταιρείες θα μπορούν πλέον  να στέλνουν  χωρις περιορισμούς τους εργαζόμενούς τους στη γερμανική αγορά εργασίας.  

Η γερμανική  κυβέρνηση αποφάσισε να μην ασκήσει το δικαίωμα που έχει για συνέχιση του περιορισμού για ακόμη μία διετία, ωστόσο θα ενημερώσει και επίσημα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την απόφασή της.