Το Eurogroup χαιρέτισε η δημοσιονομική πορεία της Κύπρου, σε δήλωση που εκδόθηκε μετά τη συνεδρίαση.

Το Eurogroup τονίζει πως οι προοπτικές του δημόσιου χρέους έχουν βελτιωθεί και ότι οι διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις έχουν σημειώσει σημαντική πρόοδο.

Ταυτόχρονα υπογραμμίζει ότι, υπάρχουν ενδείξεις πως η εμπιστοσύνη στην κυπριακή οικονομία ισχυροποιείται, καθώς η Κύπρος εξέρχεται της ύφεσης.

Η αγορά εργασίας σταθεροποιείται, σημειώνεται εν συνεχεία, αν και η ανεργία παραμένει υψηλή.