Διαχειρίσιμοι είναι για την ευρωζώνη οι κίνδυνοι που απορρέουν από την  ελληνική κρίση, αναφέρει το ΔΝΤ στην ετήσια έκθεσή του για την Ευρώπη. 

«Υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει μία έγκαιρη και αποτελεσματική ανταπόκριση σε πολιτικό επίπεδο, οι μεσοπρόθεσμοι κίνδυνοι που συνδέονται με την αβεβαιότητα σε σχέση με το ελληνικό ζήτημα μοιάζουν διαχειρίσιμοι» σημειώνει το ΔΝΤ.

Σύμφωνα με το Ταμείο οι κίνδυνοι μετάδοσης της ελληνικής κρίσης στην περιοχή έχουν σε κάθε περίπτωση «ελαττωθεί» χάρη στους διάφορους μηχανισμούς που τέθηκαν σε ισχύ από τους Ευρωπαίους για την αντιμετώπιση της κρίσης: την πολιτική ποσοτικής χαλάρωσης EKT και τα «τείχη προστασίας» που δημιούργησαν οι Βρυξέλλες.

«Οι κίνδυνοι που συνδέονται με την ελληνική κρίση είναι διαχειρίσιμοι εφόσον ληφθούν μέτρα συντονισμένα με στόχο να επιταχυνθεί και να ενισχυθεί η ολοκλήρωση της νομισματικής ένωσης και να καταστεί πιο ανθεκτική» προστίθεται στην έκθεση του ΔΝΤ.

Κατά τα άλλα, ο διεθνής οικονομικός οργανισμός συνεχίζει να εκφράζει την ανησυχία του για τις «ζοφερές» οικονομικές προοπτικές στην ευρωζώνη, λόγω της εξασθένισης της εσωτερικής ζήτησης και της «αργής προόδου» στην εφαρμογή διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, ιδίως στην αγορά εργασίας.