Απαλλάσσονται από τον ΦΠΑ, υπόχρεοι υποβολής δήλωσης ΦΠΑ που, κατά την προηγούμενη διαχειριστική περίοδο, είχαν ακαθάριστα έσοδα μέχρι 10.000 ευρώ, χωρίς στο ποσό αυτό να περιλαμβάνεται ο Φόρος Προστιθέμενης Αξίας. 

Σε εγκύκλιο που εξέδωσε η γενική γραμματέας Δημοσίων Εσόδων, Κατερίνα Σαββαΐδου, ξεκαθαρίζεται ότι η απαλλαγή είναι προαιρετική. Επίσης, διευκρινίζεται ότι οι νέες επιχειρήσεις εντάσσονται κανονικά στον ΦΠΑ και από την επόμενη διαχειριστική περίοδο μπορούν να επιλέξουν την υπαγωγή τους στο ειδικό καθεστώς, εφόσον φυσικά πλοιρούν το κριτήριο των εσόδων. 

Αναλυτικά η εγκύκλιος για τη διαδικασία απαλλαγής των μικρομεσαίων επιχειρήσεων και των επιτηδευματιών